img-mentions_legales.jpg

Pravni uslovi

Uređivač ovih internet stranica („internet stranica”) je:

SEB DEVELOPPEMENT, kompanija uređena kao „Société par Actions Simplifiées” u skladu sa francuskim zakonima, sa dioničkim kapitalom od 3.000.000 EUR i registrovanim sjedištem na adresi 4 Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, sa registarskim brojem B 016 950 842 RCS Lyon, telefonski broj 0033 4 72 18 18 18 i faks 0033 4 72 18 16 55.

Glavni urednik („Directeur de publication”) ove internet stranice je:

Gilles PELISSIER

Pružalac hosting usluga za ovu internet stranicu je:

EOLAS, uređen kao „Société à Responsabilité Limitée” u skladu sa francuskim zakonima, sa dioničkim kapitalom od 228.988 EUR i registrovanim sjedištem na adresi 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, sa registarskim brojem B 382 198 794 RCS Grenoble, telefonski broj 04 76 44 50 50 i faks 04 76 44 00 41.

Općenite informacije o ovoj internet stranici:

Vlasnik ove internet stranice je SEB DEVELOPPEMENT, sa sjedištem u BP 172, 69134 Ecully cedex, Francuska.

SEB DEVELOPPEMENT je član Groupe SEB. Groupe SEB označava sve kompanije direktno ili indirektno povezane sa SEB SA, 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY, telefonski broj 04 72 18 18 18, faks 04 72 18 16 55.


Uslovi korištenja

1. Preambula

Prije nego što pristupite internet stranici, pažljivo pročitajte Pravila korištenja koja definiraju opće ugovorne uslove koji se odnose na korištenje internet stranice, a kojima možete pristupiti ako kliknete na:  Pravni uslovi.

2. Prihvatanje Uslova korištenja

Pristupanjem odnosno korištenjem internet stranice, potvrđujete da prihvatate Uslove korištenja i sva pravila i uslove koje sadrži ili na koje se upućuje.

Ako odbijete sve ili samo dio obaveza u okviru Uslova korištenja ili dijelova navedenih u njima, molimo nemojte koristiti ovu internet stranicu.

3. Promjene internet stranica i Uslova korištenja

Zadržavamo pravo da promijenimo cjelokupnu internet stranicu ili dio internet stranice i/ili Uslova korištenja bilo kada i bez prethodne obavijesti. Morate redovno čitati i provjeravati Uslove korištenja i sve uslove na koje se ovaj dokument poziva kako biste bili kontinuirano informirani o uslovima koji se odnose na vas.

Korištenjem internet stranice nakon promjene Uslova korištenja ili internet stranice prihvatate ove izmjene.

4. Intelektualno vlasništvo

Nedvosmisleno prihvatate da smo isključivi vlasnici svih dijelova internet stranice, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, fotografije, ilustracije, video zapise, zvučne zapise, dizajn, izgled, strukturu, koncepte, zaštićene znake, logotipove, tehnička i grafička rješenja, baze podataka, softver, izvorni kod dostupan na internet stranici i/ili koji se na njoj pojavljuje.

Umnožavanje, prikazivanje, prilagođavanje, izmjene, objavljivanje, prijenos, promjene, uključivanje u sadržaj druge internet stranice, komercijalna upotreba i/ili ukupno ili djelomično korištenje internet stranice ili bilo kojih njenih elemenata na bilo koji način i na bilo kom medijumu je izričito zabranjeno.

Korisnik je odgovoran za svaku neovlaštenu upotrebu internet stranice ili njenog sadržaja i objavljivanje informacije sadržanih u njoj i ovo predstavlja prekršaj u skladu sa članom L. 335-2 francuskog Zakona o intelektualnom vlasništvu.

Ista zabrana odnosi se na baze podataka, ukoliko postoje na internet stranici, koje su zaštićene odredbama člana L. 341-1 i dalje u francuskom Zakonu o intelektualnom vlasništvu. Samim tim, umnožavanje ili prikupljanje informacija predstavlja odgovornost korisnika.

Ne može se smatrati da ovaj član ograničava bilo koji drugi postupak usmjeren protiv osoba odgovornih za neovlašteno korištenje internet stranice ili njenog sadržaja.

5. Odgovornost i pristup internet stranici

Svi podaci, informacije i publikacije koje su dostupne na internet stranici ili se mogu sa nje preuzeti dostupne su isključivo u informativne svrhe i nisu ni na koji način iscrpne. Ne garantiramo tačnost, cjelovitost ili ažurnost informacije dostupnih na internet stranici. Informacije na internet stranici možda sadrže tehničke nedosljednosti i/ili tipografske greške. Ove informacije su podložne periodičnoj izmjeni i promjene će biti unijete u nove verzije.

Ne možemo garantirati da na internet stranici ne postoje neispravnosti ili greške bilo koje vrste, da ih možemo ispraviti ili da će internet stranica raditi bez prekida ili grešaka ili da je kompatibilna sa svakim tipom opreme.
Potvrđujete da posjedujete vještine, resurse i znanje neophodno za korištenje internet stranice. Potvrđujete da ste u potpunosti odgovorni za očuvanje i sigurnost integriteta vaših podataka, hardvera i softvera kada pristupate internet stranici.

Mi i druge kompanije u sastavu GROUPE SEB nismo odgovorni za direktno ili indirektno oštećenje nastalo zbog korištenja internet stranice, sadržaja internet stranice ili drugog elementa koji je prisutan na hosting serverima internet stranice.

Zadržavamo pravo da bilo kada i bez prethodne obavijesti, iz bilo kog razloga i po vlastitom nahođenju izmijenimo, prekinemo, obustavimo ili onemogućimo pristup internet stranici u cijelosti ili djelomično, uključujući, ali ne ograničavajući se na sadržaj, funkcionalnost i vrijeme kada je stranici dostupna. Mi nismo ni na koji način odgovorni za eventualnu nedostupnost internet stranice.

Ukoliko imate komentare i predloge u vezi sa internet stranicom, obratite se web masteru..

6. Povjerljivost

Lični podaci koji su dostavljeni ili prikupljeni na internet stranici koriste se isključivo u skladu sa našom Politikom privatnosti i aktualnim Uslovima korištenja i podložni su Politici privatnosti objavljenoj na internet stranici.

7. Veze ka drugim internet stranicama

Web stranica omogućava pristup drugim internet stranicama putem hiperveza. Mi ne upravljamo ovim stranicama i ne možemo upravljati njihovim sadržajem. Samim tim, ne možemo se ni na koji način smatrati odgovornim za sadržaj ovih internet stranica, niti za prikupljanje ili prijenos ličnih podataka, instalaciju kolačića ili drugih sličnih procesa koji su primijenjeni.

8. Zaštita podataka

Informacije prikupljene na internet stranici podložne su obradi podataka od strane kontrolora podataka, kompanije SEB DEVELOPPEMENT. U skladu sa francuskim Zakonom o zaštiti podataka („Loi Informatique et Libertés”) br. 78-17 od 6. januara 1978, koji je dopunjen Zakonom br. 2004-801 od 6. augusta 2004, Francusko tijelo za zaštitu podataka (CNIL) nadzire ovu internet stranicu.

Svaka osoba čiji su lični podaci prikupljeni i obrađeni na internet stranici ima pravo na pristup, korigovanje i brisanje bilo kojih ličnih podataka u vezi sa njim/njom, kao i pravo da iz opravdanih razloga odbije obrađivanje svojih ličnih podataka. Ukoliko želite promijeniti ova prava, obratite nam na sljedeću adresu:

SERVICE CONSOMMATEURS TEFAL

TSA 92002
69134 Ecully Cedex
Tél. 09 74 50 47 74
Fax 04 37 59 10 20

Također se možete obratiti našoj korisničkoj službi.

9. Zahvalnost

Dizajn internet stranice, izrada, koordinacija i proizvodnja sadržaja: agence-evolve.com